گفتگو با استاد محمد حکیمی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، استاد محمود حکیمی صبح امروز با دکتر حیدر تورانی دیدار و گفتگو کرد.

دکتر تورانی با اشاره به سوابق طولانی پژوهشی خود در دانشگاه و وزارت آموزش و پرورش، تصریح کرد: باید با فرهنگ سازی بین مدیران به جایی برسیم که هیچ طرحی بدون پیوست پژوهشی به اجرا گذاشته نشود، زیرا حصول نتیجه در نظام آموزشی نیازمند ۱۰ الی ۱۲ سال زمان است. بعلاوه راهی نیز برای بازگشت و جبران نقایص وجود ندارد. لذا باید مطالعات علمی و پژوهشی متقنی توسط افراد شایسته انجام گیرد تا اجرای طرح ها با شکست مواجه نگردد. 

استاد محمود حکیمی نیز در این دیدار با مرور بر خاطرات دوران همکاری خود با سازمان پژوهش به ویژه در بخش تدوین و ویرایش مجلات رشد، ظرفیت های خوب موجود در مدرسه تاریخی دارالفنون را فرصتی مغتنم برای احیای احیاء فعالیت های فرهنگی، علمی، پژوهشی دانست.

شایان ذکر است: استاد حکیمی پس از انقلاب اسلامی مدتی در جایگاه معاونت دفتر انتشارات کمک آموزشی خدمت کرد و پس از شرکت در کلاس‌های آموزش ویراستاری انتشارات سمت، از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵ به عنوان ویراستار کتاب‌های درسی علوم انسانی دفتر تالیف کتاب‌های درسی به کار پرداخت و نزدیک ۶۲ کتاب درسی را ویرایش کرد. در این زمان ریاست کتابخانه‌ی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی را نیز بر عهده داشت. حکیمی از سال ۱۳۶۵ به سازمان آموزش کودکان و دانش‌آموزان استثنایی رفت و سرپرستی واحد مطالعات و انتشارات آن سازمان را بر عهده گرفت. او طی ۲ سال فعالیت در آن سازمان علاوه بر ویرایش کتاب‌ها آن سازمان، چند کتاب، از جمله دو کتاب برای کودکان و دانش‌آموزان استثنایی، ترجمه کرد.

بخشی از تالیفات این استاد فریخته به قرار ذیل است:

اسلام و تاریخ اسلام

۱. سیره و شخصیت حضرت محمد(ص). شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۶۱ 

۲. نگاهی زندگانی پیشوای آزادگان حضرت امام حسین(ع). انتشارات موسسه‌ی امیرالمومنین قم، چاپ چهاردهم، ۱۳۶۷

۳. زندگانی حضرت زینب(س). انتشارات موسسه‌ی امیرالمومنین قم، چاپ دوزادهم، ۱۳۷۱

۴. اسلام و مساله گرسنگی. نشر جهان‌آرا، چاپ اول، ۱۳۵۸، چاپ دوم، ۱۳۵۹

۵. شهدای فخ. نشر جهان‌آرا، چاپ اول، ۱۳۵۳

۶. سلحشوران علوی. دارالتبلیغ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۵۷

۷. داستان‌هایی از زندگی حضرت محمد(ص). نشر نامک، چاپ اول، ۱۳۷۴

۸. داستان‌هایی از زندگی امام حسین(ع). نشر نامک، چاپ اول، ۱۳۸۱

۹.. داستان‌هایی از زتندگی امام سجاد(ع). نشر نامک، چاپ اول، ۱۳۷۹

۱۰. داستان‌هایی از زندگی امام علی(ع). نشر نامک، چاپ اول، ۱۳۷۵

۱۱. داستان‌هایی از زندگی حضرت فاطمه(س). نشر نامک، چاپ اول،۱۳۸۰

۱۲. علی(ع) انسان کامل. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۰

داستان دینی

۱. وجدان. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۸، چاپ هجدهم، ۱۳۷۸

۲. به سوی ساحل. انتشارات امیرالمومنین، چاپ اول، ۱۳۶۲، چاپ هشتم، ۱۳۶۵ 

۳. داستان‌های آموزنده برای کودکان. انتشارات امید، چاپ اول، ۱۳۵۲، چاپ دوم، ۱۳۶۲ 

۴. پیام‌آور محبت. انجام کتاب، چاپ اول، ۱۳۶۵، چاپ دوم، ۱۳۶۷ 

۵. عبدالله دریایی و عبدالله زمینی. فرجام کتاب، چاپ اول، ۱۳۶۵، چاپ دوم، ۱۳۶۷ 

۶. طاغوت. انتشارات جهان‌آرا، چاپ اول، ۱۳۶۵، چاپ پنجم، ۱۳۶۲ 

۷. سروده‌های رهایی. انتشارات جهان‌آرا، چاپ اول، ۱۳۵۶، چاپ پنجم، ۱۳۶۲ 

۸. پیکار سرنوشت. انتشارات جهان‌آرا، چاپ اول، ۱۳۵۷، چاپ پنجم، ۱۳۶۲ 

۹. در سرزمین یخبندان. انتشارات امید، چاپ اول، ۱۳۵۳، چاپ پنجم، ۱۳۶۵ 

۱۰. فرار از ظلمت. انتشارات امید، چاپ اول، ۱۳۶۲، چاپ پنجم، ۱۳۶۵ 

۱۱. غرور و قدرت. انتشارات امید، چاپ اول، ۱۳۶۱، چاپ سوم، ۱۳۶۲ 

۱۲. فلسطین آزاد می‌شود. انتشارات شفق، چاپ اول، ۱۳۵۴، چاپ هفتم، ۱۳۶۵

۱۳. سوگند مقدس. دارالتبلیغ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۵۵، چاپ دوزادهم از انتشارات امید، ۱۳۶۷ 

۱۴. پرواز به سوی سیاره‌ی آزادی. انتشارات امید، چاپ اول، ۱۳۶۱، چاپ دوزادهم، ۱۳۶۵

۱۵. قهرمان کیست. انتشرات شفق، چاپ اول، ۱۳۶۰، چاپ پنجم ۱۳۶۵

۱۶. مسلمان شجاع. نشر جهان‌آرا، چاپ اول، ۱۳۵۸، چاپ دوم، ۱۳۶۱ 

۱۷. نقاب‌دار جوان. انتشارات قلم، چاپ اول، ۱۳۶۴، چاپ پنجم، ۱۳۶۵ 

۱۸. اشراف زاده‌ قهرمان. انتشارات انجام کتاب، چاپ اول، ۱۳۶۵، چاپ پنجم، ۱۳۶۳

تاریخی و سیاسی

۱. تاریخ تمدن یا داستان زندگی انسان(مجموعه ۲۲ جلدی تاریخ برای نوجوانان). شرکت سهامی انتشار، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۳

۲. همراه با سیاحان، جهان‌گردان و مسافران تاریخ. نشر آرون، چاپ اول، ۱۳۸۲

۳. داستان‌هایی از زندگی امیرکبیر. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سی و هفتم، ۱۳۸۴

۴. بحران‌های عصر ما(حوادث قرن ۱۹ و ۲۰ میلادی). انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم ۱۳۷۷

۵. ناپلئون بناپارت. انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۶۷، چاپ سوم، ۱۳۷۷ 

۶. ایران در عصر ناصرالدین‌ شاه. شرکت انتشارات قلم، چاپ دوم، ۱۳۷۹

۷. از تاریخ بیاموزیم. انتشارات خرم، چاپ اول، ۱۳۷۰، چاپ دوم، ۱۳۷۲ 

۸. هزار و یک حکایت تاریخی(۴ جلدی). انتشارات قلم، چاپ ششم، ۱۳۷۹

۹. داستان‌هایی از عصر رضاشاه. انتشارات قلم، چاپ اول، ۱۳۶۵، چاپ اسوم ۱۳۷۹

۱۰. سیری در خاطرات سیاسی رجال ایران. نشر پیدایش، چاپ اول، ۱۳۷۱

۱۱. کاشفان و سیاحان. انجام کتاب، چاپ اول، ۱۳۷۹

۱۲. نگاهی به حوادث تاریخی جهان(دو جلد). انتشارات مفید، چاپ اول، ۱۳۵۶، چاپ دوم، ۱۳۶۱ 

۱۳. نهضت‌های آزادی‌بخش آفریقا. انتشارات نسل جوان قم، چاپ اول، ۱۳۵۸

۱۴. ریشه‌های ما زنده‌اند: داستان مردم فلسطین(۵ جلدی). انتشارات امید، چاپ اول، ۱۳۵۸، چاپ سوم، ۱۳۶۲ 

۱۵. غرب بیمار است. دارالتبلیغ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۵۲

۱۶. دیدنی‌های جهان. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۰

۱۷. ماشین قدرت و اختناق. انتشارات امیرکبیر. چاپ اول، ۱۳۶۵ ، چاپ دوم، ۱۳۶۶

۱۸.آشنایی با شخصیت شهید مدرس. انتشارات امید، چاپ اول، ۱۳۵۸

۱۹. یادداشت‌هایی در بین راه. انتشارات امید، چاپ سوم، ۱۳۵۸

۲۰. لطیفه‌های سیاسی. نشر خرم، چاپ اول، ۱۳۷۰، چاپ سوم، ۱۳۷۳

۲۱. خودروشنفکربینی. نشر تبلیغ، چاپ اول، ۱۳۶۱، چاپ دوم، ۱۳۶۴ 

۲۲. زنجیرها. انجام کتاب، چاپ اول، ۱۳۵۸، چاپ پنجم، ۱۳۶۶ 

۲۳. با پیشگامان آزادی: دکتر مصدق. انتشارات قلم، چاپ دوم، ۱۳۸۳

۲۴. با پیشگامان آزادی: علامه دهخدا. انتشارات قلم، چاپ اول، ۱۳۸۳

۲۵. با پیشگامان آزادی: سید عبدالحسین لاری. انتشارات قلم، چاپ اول، ۱۳۸۳

۲۶. رودخانه خروشان عشق: زندگی‌نامه دکتر فاطمی. انتشارات قلم، چاپ دوم، ۱۳۸۴

۲۷. راه بازرگان. انتشارات قم، چاپ اول، ۱۳۸۳

علمی

۱. انسان، میکروسکوپ‌ها، موجودات زنده. فرجام کتاب، چاپ اول، ۱۳۷۱، چاپ سوم، ۱۳۷۴ 

۲. شگفتی‌های جهان حیوانات. انجام کتاب، چاپ اول، ۱۳۶۹ 

۳. اختراعات بزرگ. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۰، چاپ سوم، ۱۳۷۳ 

۴. دانشمندان بزرگ. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۰، چاپ سوم، ۱۳۷۳  

۵. انسان و الکترونیک. دارالتبلیغ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۵۲

۶. شگفتی‌های جهان پرندگان. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۹، چاپ سوم، ۱۳۷۳  

۷. بدن انسان. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۹

۸. هزار و یک پرسش و پاسخ علمی(دوره‌ی ۶ جلدی). انتشارات قلم، چاپ اول، ۱۳۷۶، چاپ هشتم، ۱۳۸۱ 

۹. شناخت بیماری‌ها. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۱، چاپ پنجم، ۱۳۷۸ 

۱۰. حس ششم. نشر خرم، چاپ اول، ۱۳۷۱

۱۱. شگفتی‌های جهان خلقت. انجام کتاب، چاپ اول، ۱۳۷۰، چاپ سوم، ۱۳۷۴ 

۱۲. هنر زندگی. انتشارات ولی عصر، چاپ اول، ۱۳۸۲، چاپ دوم، ۱۳۸۳ 

۱۳. زرافه. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۰

۱۴. خزندگان. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۱

۱۵. شگفتی‌های دریا. انجام کتاب، چاپ اول، ۱۳۷۴

۱۶. شگفتی‌های آسمان. انجام کتاب، چاپ اول، ۱۳۷۴

کلیات و ادبیات

۱. ماخذشناسی و روش تحقیق. تربیت معلم بلال حبشی، چاپ اول، ۱۳۷۹

۲. دانش‌نامه نوین برای کودکان و نوجوانان(دوره‌ی چهار جلدی). دفتر نشر فرهنگ اسلامی. چاپ اول، ۱۳۷۰، چاپ سوم، ۱۳۷۴ 

۳. دانش‌نامه علوم و هنر(دوره‌ی ۲ جلدی). نشر حریر، چاپ اول، ۱۳۸۲

۴. جهان‌بینی و حکمت فردوسی. دفتر نشر فرهنگ اسلامی. چاپ اول، ۱۳۷۰، چاپ سوم، ۱۳۷۴ 

۵. مبانی ادبیات کودک و نوجوان(دوره‌ی ۳ جلدی). نشر اردن، چاپ اول، ۱۳۸۲، چاپ سوم، ۱۳۸۴ 

۶. ادبیات کودک و نوجوان. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۳

۷. در مدرسه‌ی مولانا. انتشارات قلم، چاپ سوم، ۱۳۸۳

۸. در مدرسه‌ی حکیم توس. انتشارات قلم، چاپ سوم، ۱۳۸۳

۹. در مدرسه‌ی پیر نیشابور. انتشارات قلم، چاپ دوم، ۱۳۸۲

۱۰. در مدرسه‌ی سعدی شیرازی. انتشارات قلم، چاپ دوم، ۱۳۸۲

۱۱. در مدرسه‌ی ناصر خسرو قبادیانی. انتشارات قلم، چاپ اول، ۱۳۸۳

۱۲. در مدرسه‌ی علامه اقبال لاهوری. انتشارات قلم. چاپ اول، ۱۳۸۱

تعلیم و تربیت

۱. آموزش و پرورش خودکامگان. شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ۱۳۷۹ 

۲. آموزش کودکان نابینا. آموزشگاه خزائلی، ۱۳۶۸

۳. کودک و نوجوان(مجموعه‌ی پنج جلدی). انتشارات انجام کتاب، چاپ اول، ۱۳۵۹، چاپ پنجم، ۱۳۶۳ 

۴. تعلیم و تربیت دبستان و قبل از دبستان. نشر مجد، چاپ اول، ۱۳۷۳

 

Top of Form

 

Bottom of Form

کلیدواژه: 

رئیس سازمان پژوهش

دیدار

محمود حکیمی

 

نظر شما