دبستان شاهد علی پیرو نظر

بازدید دانش آموزان و معلمین مدرسه شاهد « شهید علی پیرو نظر» شهرستان ساوه از مدرسه دارالفنون .

بدنبال سلسله بازدیدهای دانش آموزی از مدرسه دارالفنون ، در روز چهارشنبه ۹۴/۱/۲۶ جمعی از مسئولین و معلمین به همراه ۸۰ تن از دانش آموزان دبستان شاهد « شهید علی پیرو نطر » از مدرسه تاریخی فرهنگی دارالفنون و نمایشگاههای دایر شده در آن بازدید کردند.

Subscribe to RSS - دبستان شاهد علی پیرو نظر