اخبار

تربیت عقل ها پیش نیاز شکوفایی ایران در چهل سال دوم انقلاب اسلامی است

رییس سازمان بسیج اساتید می گوید که تربیت عقل ها و مغزها پیش نیاز شکوفایی ایران در چهل سال دوم انقلاب اسلامی ایران است.

بیانیه گام دوم انقلاب در عین امیدبخشی، هشداردهنده است

رییس دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است در حال حاضر مهمترین مانع اقتصاد دانش بنیان سیستم بروکراتیک است و ظلمی که در حق گام دوم انقلاب ممکن است ایجاد شود این است که از آن برداشت جناحی صورت بگیرد.

بیانیه گام دوم انقلاب، محصول اجتهاد ژرف در عرصه جهانی متناسب با چالش های امروز جامعه است

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: ارزش های تمدن سازی در سه نهاد آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه علمیه نهادینه می شود؛ ارکان این سه نهاد در یک تعامل نظام مند می تواند اهداف گام دوم انقلاب را در یک بستر عقلانی محقق کند.

Pages