یادداشت

گفت و گو با استاد زین العابدین مؤتمن ، از معلمان دارالفنون.

موتمن استاد ادبیات، ایرانشناس بزرگ و اولین کسى است که در ایران رمان تاریخى نوشته و همینطور اولین منتقد شعر فارسی است که نزدیک به یک قرن به حیات علمی، فرهنگی و ادبی خود ادامه داد و در سن ۹۱ سالگی، درآبان۱۳۸۴خورشیدی چشم از جهان فروبست.

« بن بست امیر» به قلم نازیلا ناظمی کارشناس ارشد تاریخ معاصر ، مجلۀ دانستنیها.

به قلم نازیلا ناظمی ، کارشناس ارشد تاریخ معاصر ، مجلۀ دانستنیها.

نگاهی گذرا به کارکرد مدرسۀ دارالفنون و برنامه های آتی

به مناسبت گرامیداشت یکصد و شصت و سومین سالگرد افتتاح مدرسه دارالفنون کتابی تحت عنوان « نگاهی گذرا به کارکرد مدرسۀ دارالفنون و برنامه های آتی » که به اهتمام آقای ابوطالب حافظی دبیرشورای سیاستگذاری و رئیس مدرسه دارالفنون تدوین و تالیف گردیده است جهت استفاده عموم علاقه مندان به این بنای فاخر تاریخی و فرهنگی تقدیم می گردد.

                                 

نگاهی گذرا به کارکرد مدرسۀ دارالفنون و برنامه های آتی

به مناسبت یکصد و شصت و سومین سال افتتاح مدرسۀ دارالفنون

با امیرکبیر در دارالفنون

درویشی در یادداشتی که در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید نوشت : دارالفنون از چند منظر دارای اهمیت است. این مدرسه دارای پیشینه درخشان آموزش‌های نوین در ایران است و در راستای راه‌اندازی این دارالفنون، وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و درمان و دانشگاه‌ها نیز شکل گرفت و ساختار معماری و هنر به‌کار رفته در سازه مدرسه، سرآغازی برای دگرگونی شهرسازی و معماری در ایران بوده است، به گونه‌ای که پس از آن، با الگوگیری از معماری دارالفنون، ساختمان‌های مالی و اداری و نظامی، همچو بانک سپه، بانک ملی، شهربانی، دادگستری، ثبت احوال و پست‌خانه شکل گرفتند و بنا شدند.