یادداشت

پیشگامان عکاسی «ناصرالدین شاه و عکاسی»

اولین عکاس ایرانی ناصر الدین شاه بود از یادداشهای ناصر الدین شاه چنین بر می‌آید که وی علاوه بر آنکه عکاسی می‌کرد با روشهای علمی و فنی عکاسی نیز آشنا بود طرز کار دوربین‌های مخلتف را به خوبی می‌دانست و معمولا از دوربین‌های سه پایه بزرگ برای عکاسی استفاده می‌کرد. قدیمی‌ترین عکس‌های ناصر‌الدین شاه مربوط به پرتره ای از خودش و مادرش است.

گفت و گو با استاد زین العابدین مؤتمن ، از معلمان دارالفنون.

موتمن استاد ادبیات، ایرانشناس بزرگ و اولین کسى است که در ایران رمان تاریخى نوشته و همینطور اولین منتقد شعر فارسی است که نزدیک به یک قرن به حیات علمی، فرهنگی و ادبی خود ادامه داد و در سن ۹۱ سالگی، درآبان۱۳۸۴خورشیدی چشم از جهان فروبست.

« بن بست امیر» به قلم نازیلا ناظمی کارشناس ارشد تاریخ معاصر ، مجلۀ دانستنیها.

به قلم نازیلا ناظمی ، کارشناس ارشد تاریخ معاصر ، مجلۀ دانستنیها.

نگاهی گذرا به کارکرد مدرسۀ دارالفنون و برنامه های آتی

به مناسبت گرامیداشت یکصد و شصت و سومین سالگرد افتتاح مدرسه دارالفنون کتابی تحت عنوان « نگاهی گذرا به کارکرد مدرسۀ دارالفنون و برنامه های آتی » که به اهتمام آقای ابوطالب حافظی دبیرشورای سیاستگذاری و رئیس مدرسه دارالفنون تدوین و تالیف گردیده است جهت استفاده عموم علاقه مندان به این بنای فاخر تاریخی و فرهنگی تقدیم می گردد.

                                 

نگاهی گذرا به کارکرد مدرسۀ دارالفنون و برنامه های آتی

به مناسبت یکصد و شصت و سومین سال افتتاح مدرسۀ دارالفنون