یادداشت

دارالفنون نخستین دانشگاه تاریخ مدرن ایران

ناصرالدین شاه نیز پس از اطلاع از ورود معلمان اتریشی به ایران خوشحال شد و داودخان را به اعطای حمایل ... علی اصغر حکمت وزیر فرهنگ وقت نیز در سال ۱۳۱۳ در شمال و جنوب، عمارتی را بر آن افزود. ... شأن علمی و جایگاه این مرکز آغاز شد و در سال ۱۲۸۵ «آئین‌نامه مدرسه دارالفنون» تدوین شد. ..

نگاهی به جایگاه دارالفنون در تاریخ فرهنگی ایران مدرن

دارالفنون در سال ۱۲۳۱ هجری شمسی توسط ناصرالدین شاه افتتاح شد. ایده ساخت مدرسه از امیرکبیر بود که چند روز پیش از افتتاح ...

پیشگامان عکاسی «ناصرالدین شاه و عکاسی»

اولین عکاس ایرانی ناصر الدین شاه بود از یادداشهای ناصر الدین شاه چنین بر می‌آید که وی علاوه بر آنکه عکاسی می‌کرد با روشهای علمی و فنی عکاسی نیز آشنا بود طرز کار دوربین‌های مخلتف را به خوبی می‌دانست و معمولا از دوربین‌های سه پایه بزرگ برای عکاسی استفاده می‌کرد. قدیمی‌ترین عکس‌های ناصر‌الدین شاه مربوط به پرتره ای از خودش و مادرش است.