وقایع اتفاقیه(اخبار)

جلسه شورای مدیران سازمان

برگزاری جلسه شورای مدیران سازمان دردارالفنون

نکوداشت کتاب انسان ومحیط زیست

مراسم نکو داشت کتاب درسی«انسان و محیط زیست» در مدرسه دارالفنون برگزارشد.

وجود بیش از ۶۵۰ هزار خیّرِ مدرسه ساز در کشور از دستاوردهای انقلابِ اسلامی است

وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی خیرین مدرسه ساز، وجود بیش از ۶۵۰ هزار خیّر مدرسه ساز در کشور وبیش از ۱۰۰۰ خیر در خارج ازکشور را از دستاوردهای انقلاب و پدیده ای ارزشمند دانست

'گردهمایی خیرین مدرسه ساز

گردهمایی خیرین مدرسه ساز دردارالفنون که جمع کثیری ار مسئولین درآن حضور داشتند برگزار شد

نشست صمیمی وزیربانماینده گان معلمان استانها

وزیرآموزش و پرورش در مراسم بزرگداشت مقام معلم گفت: مدرسه باید مهم ترین و بزرگترین بخش آموزش و پرورش باشد