دفاع مقدس

  هشت سال دفاع مقدس.حدیث ماندگارپایداری.دلاوری.وفداکاری ملتی است که درراه دفاع ازمکتب، انقلاب و میهن اسلامی خویش، قله های بلند رشادت وشهادت را درنوردید ودشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشت. تحمیل جنگ هشت ساله به ایران، دومین موج اتحاد و حرکت مردمانی را در پی داشت که برای آزاد زیستن بهای بسیار پرداخته بودند و دراین عرصه با ایمانشان چنان به مبارزات خود بعد معنوی بخشید که از دل مرارت های بی شمار جنگ ارزش هایی چون شرافت، ایمان، عشق، شجاعت، تدبیر و ایثار تبدیل کرد که تا امروز سایه حضورشان در آن جا موج میزند و خاک،عطر خود را از وجود آنان وام دارد.

وقایع اتفاقیه(اخبار)

رونمایی ازمجسمه امیرکبیر

درروز اول مهرماه وبا شروع سال تحصیلی جدید وهم زمان بانواخته شدن زنگ مدرسه دارالفنون از تندیس امیرکبیررونمایی شد.

تجلیل از اساتید

در گردهمایی دانش آموختگان در اول مهرماه و شروع سال تحصیلی از دو استاد برجسته دارالفنون و آقای باصری تجلیل بعمل آمد.

زنگ مدرسه دارالفنون

با آغاز سال تحصیلی جدید که با حضور دانش آموختگان دهه ۴۰-۵۰ زنگ مدرسه تاریخی دارالفنون نواخته شد.

طنین زنگ مدرسه دارالفنون

زنگ مدرسه باشروع سال تحصیلی توسط دانش آموختگان دارالفنون نواخته شد.

ماه محرم تسلیت باد

السلام وعلیک یا اباعبداله الحسین(ع) وهفتاد و دو تن ازیاران مخلص وجان برکف آن حضرت