وقایع اتفاقیه(اخبار)

بازدیددانش آموزان فشافویه

صبح امروزمورخه ۹۶/۸/۳۰تعداد۴۰ نفرازدانش آموزان پایه نهم منطقه فشافویه ازمدرسه دارالفنون بازدید بعمل آوردند.

رحلت نبی اکرم (ص) ،شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)
در سال یازدهم هجرت رسول اکرم (ص) در آخرین سفرحج (در عرفه)، در مکه و در غدیرخم، در مدینه قبل از بیمارى و بعد از آن در جمع یاران و یا در ضمن ‏سخنرانى عمومى، با صراحت و بدون هیچ ابهام، از رحلت ‏خود خبر داد. چنان که قرآن رهروان رسول خدا (ص) را آگاه ساخته بود که ‏پیامبر هم در نیاز به خوراک و پوشاک و ازدواج و وقوع بیمارى و پیرى مانند دیگر افراد بشر است و همانند آنان خواهد مرد. پیامبر اکرم (ص) یک ماه قبل از رحلت فرمود: «فراق نزدیک شده و بازگشت ‏به سوى خداوند است. نزدیک است فراخوانده شوم و دعوت حق را اجابت نمایم و من دو چیز گران در میان شما مى ‌گذارم و مى‌‏روم: کتاب خدا و عترتم، و خداوند لطیف و آگاه به من خبر داد که این دو هرگز از یکدیگر جدا نشوند تا کنار حوض کوثر برمن ‏وارد شوند. پس خوب بیندیشید چگونه با آن دو رفتار خواهید نمود».
بازدیددانش آموزان مجتمع شهیدبسمی منطقه یک تهران

بازدیدجمعی ازدانش آموزان پایه ششم مجتمع شهید بسمی منطقه یک تهران ازبنای تاریخی دارالفنون

بازدیددانش آموزان رشته معماری هنرستان کارودانش امام صادق(ع)

بازدیدتعداد۳۰نفراز دانش آموزان رشته معماری هنرستان کارودانش امام صادق(ع)منطقه ۱۴تهران ازمجموعه تاریخی مدرسه دارالفنون              

بازدیداساتیددانشکده پزشکی دانشگاه شهیدبهشتی

بازدید تعدادی از اساتید ودانشجویان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران ازمجموعه تاریخی دارالفنون