بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیئت دولت، ۸ شهریور ۱۳۸۴

«امیرکبیر که یک چهره ماندگار در تاریخ ماست و واقعاً کارهاى بزرگى هم کرده، همه حکومت او سه سال بود؛ یعنى یک سال از مدتى که بناست على العجاله شما در این مسئولیت مشغول باشید، کمتر است؛ اما آن قدر این کار، مهم و بزرگ و جدى بود که تاریخ امیرکبیر را فراموش نمى کند؛ والّا قبل از این که بیاید در رأس صدارت قرار بگیرد و بعد که به کاشان تبعید شد، دیگر چیزى در پرونده او وجود ندارد.»

(بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیئت دولت در تاریخ ۱۳۸۴.۶.۸)