داستانهایی از زندگی امیرکبیر

نویسنده : محمود حکیمی

ناشر : دفتر نشر فرهنگ اسلامی