کتاب پزشکی و آموزش آن در ایران

کتاب پزشکی و آموزش آن در ایران تالیف دکتر شمس شریعت تربقان استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران .

دکتر شریعت تربقان در این کتاب نگاهی تحلیلی دارد به تاریخ پزشکی و مراکز آموزش طب در ایران. کتاب حاضر در ۱۵ فصل و یک بخش پایانی به تفکیک دوره و موضوع از دوران قبل از اسلام تا تاسیس دانشگاه تهران به چگونگی پیشرفت و گستردش این دانش در ایران پرداخته است. فصل پنجم تا نهم کتاب شاید نسبت به سایر فصل ها به دلیل ارایه اسناد و ذکر چگونگی ورود علوم جدید به ایران و تاسیس مدرسه دارالفنون به عنوان اولین یونیورسیته مدرن ایران از اهمیت بیشتری برخودار باشد. مطالعه کتاب برای پژوهشگران و علاقمندان به علم پزشکی و تاریخ علوم مدرن پر فایده و با ارزش خواهد بود.

کتاب مزبور با مقدمه دکتر باقرلاریجانی رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط نشر چوگان با همکاری مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ۱۳۹۰ در ۶۷۶ صفحه و با قیمت ۲۴۰۰۰۰ ریال به چاپ رسیده است.