بازدید فارغ التحصیلان دارالفنون

جمعی از فارغ التحصیلان مدرسه دارالفنون از بخش های مختلف مدرسه تاریخی دارالفنون بازدید نمودند.

تاریخ : ۹۳/۰۹/۱۲