جلسه هفته پژوهش

دوشنبه ۲۰ آذرهمایش هفته پژوهش دردارالفنون برگزارشد.