مراسم نوای زنگ خاطره‌ها در دارالفنون به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱