مرمت و بازسازی در آستانه سال تحصیلی جدید

به گزارش سایت دارالفنون و به منظور مهیا سازی مدرسه تاریخی دارالفنون برای برگزاری اردوهای دانش آموزی که از نیمه مهرماه برگزار خواهد شد، فرآیند بازسازی و بهسازی این بنای تاریخی آغاز شد.

در این مرحله از بازسازی که در یال شمالی مجموعه انجام می گردد، مرمت کچ کاری دیوار ها، هره چینی دور پنجره های چوبی، قرنیز های سنگی و آجرنمای ستون های آجری راهروی شمالی مدرسه در دستور کار قرار دارد.