بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان واحد شهید مفتح شهر ری از مدرسه دارالفنون

به گزارش تار نمای مدرسه دارالفنون جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه شهید مفتح شهرری وابسته به دانشگاه فرهنگیان در روز چهارشنبه ۹۴/۲/۳۰ از مدرسه تاریخی فرهنگی دارالفنون و نمایشگاه سیر تحول آموزش و پرورش نوین ایران که در این مدرسه ایجاد گردید است بازدید کردند.

در این بازدید ابوطالب حافظی دبیرشورای سیاستگذاری و مدیر دارالفنون طی سخنانی در مورد تاریخجه و علل و انگیزه های ایجاد این بنای فاخر و ارزشمند توسط میرزا محمد تقی خان فراهانی ( امیرکبیر) که در واقع پیشینه آموزشهای نوین در مملکت می باشد همچینین ادوار مختلف و فراز و فرودهای این مدرسه و کارکردهای مختلف علمی ادبی سیاسی و هنری و سایر موضوعات مرتبط با این مجموعه برای دانشجویان حاضر صحبت کردند.

دانشجویان در ادامه فیلم مستند دارالفنون ساخته دفتر تکنولوژی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش را دیدند و پس از آن به بازدید از خانه های مختلفی که در قالب نمایشگاه سیرتحول در آموزش و پرورش نوین ایران در مدرسه دارالفنون ایجاد شده بود پرداختند و در خاتمه از نمایشگاه و فروشگاه کتاب دارالفنون کتاب تهیه نمودند.

نظر شما