بازدید شبانه شهردار تهران از مدرسه دارالفنون

در این بازدید سرزده که حدود ساعت ۱ بامداد روز پنج شنبه ۹۴/۳/۱۴ و در حالیکه تمام بازار و مغازه های خیابان ناصرخسرو تعطیل بودند و سکوت کاملا بر منطقه حکفرما بود آقای قالیباف شهردار تهران به اتفاق آقایان : حجه الاسلام امرودی معاون اجتماعی ، مهندس عبدالهی معاون امور شهری ، پشم چی زاده معاون شهرسازی ، مهندس قدیمی رئیس ساماندهی ، کامیاب مدیر عامل زیبا سازی ، کمالی شهردار منطقه ۱۲ و باقری شهردار ناحیه ۲ و تعدادی از مدیران شهرداری تهران ، پس از بازدید از میدان امام خمینی (ره ) وارد مدرسه دارالفنون شدند و از فضاها و بخشهای مختلف این بنای تاریخی و آموزشی بازدید کردند. شهردار تهران و همراهان در این بازدید شبانه در جریان اقدامات انجام شده عمرانی در زمینه مقاوم سازی ، مرمت و بازسازی دارالفنون قرار گرفتند و در ادامه از نمایشگاه سیرتاریخی تحول آموزش و پرورش که در محل مدرسه دارالفنون بر پا شده بود بازدید کردند.

نظر شما