انتشار فصلنامه: گنجینه دارالفنون

به گزارش وب سایت مدرسه دارالفنون: شماره اول فصلنامه «گنجینه دارالفنون» به همت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به زیور طبع آراسته شد و در روز اول مهر ماه هم زمان با آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷ با حضور آقای دکتر تورانی سرپرست محترم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، آقای دکتر بدریان رئیس مدرسه دارالفنون و جمع کثیری از دانش‌آموختگان آن مدرسه تاریخی رونمایی شد. فصلنامه گنجینه دارالفنون نشریه‌ای علمی آموزشی است و به طور ویژه به پژوهش در حوزه تاریخ تعلیم و تربیت نوین در ایران از آغاز تا کنون می‌پردازد. رویکرد اصلی مجله بررسی علمی و تحلیلی سیر تاریخی، اجتماعی و فرهنگی تعلیم و تربیت در ایران و اسلام است. در تاریخ تعلیم و تربیت ایران، واژه دارالفنون تنها نام یک مدرسه نیست که در مقطعی از تاریخ بنا شده باشد؛ بلکه سنبل اراده ملی و شعور ایرانی برای بهتر بودن و زمزمه عبارت «ما می‌توانیم» یا صرف فعل «توانستن» است که در یکی از برهه‌های تاریخی توسط میرزا تقی خان امیر کبیر به ثمر نشست. این سنبل و نماد ملی باید پایدار بماند و الگویی برای ساختن ایرانی آباد و توانمند، به ویژه آموزش و پرورش پویا و اثر بخش تلقی گردد. روی این اصل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برای آنکه بتواند کلیه زحمات و تلاشهای متفکران ایرانی را در حوزه تاریخ تعلیم و تربیت مستند و ماندگار نماید، اقدام به انتشار نشریه‌‌ی گنجینه دارالفنون نمود تا چراغ راهی برای آیندگان به ویژه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و علاقه‌مندان در حوزه تعلیم و تربیت کشور باشد. هدف این فصلنامه بررسی سیر تاریخی تعلیم و تربیت ایران بوده و از این رو از همه فرهیختگان و علاقه‌مندان دعوت به عمل می‌آید تا نظرات و دیدگاههی خود را برای نشر در اختیار این فصلنامه قرار دهند.سایت خبری دارالفنون برای دست اندرکاران این فصلنامه نو پا آرزوی موفقیت می‌نماید.

نظر شما