نشست پیشکسوتان اندیشه ورز در دارالفنون

به گزارش وب سایت دارالفنون ، نشست پیشکسوتان اندیشه ورز با هدف هم اندیشی ، تعامل و انتقال تجربیات در زمینه ارتقاء و بهبود فعالیت های سازمان روز دوشنبه ۱۹ آذرماه با شرکت بیش از ۱۵۰ نفر ازبازنشستگان سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی  درمدرسه دارالفنون برگزار شد. دراین نشست صمیمی که به صورت پنل علمی و با مشارکت مدیران ارشد سازمان صورت گرفت ، فرصت مناسبی برای گفت و گو حول محور فعالیت‌های گذشته و آینده سازمان فراهم گردید. این نشست که به صورت گفت وگوی  آزاد بازنشستگان سازمان و مدیران انجام شد ، گامی سازنده در انتقال تجربیات ونیز نکته نظرات کارشناسی، که سرآغازی برای گفت و گوها ، تعاملات و مشورت های سازنده برای توسعه و ارتقاء در رسیدن به هدفهای سازمان پژوهش محسوب می شود، انجام گرفت. این مراسم ساعت ۱۰ صبح با تلاوت قرآن کریم وسرود جمهوری اسلامی آغاز شد. ابتدای جلسه آقای دکتر بدریان ریاست مدرسه تاریخی دارالفنون ضمن خیر مقدم وشادباش به میهمانان واعضای حاضر درجلسه حضوربازنشستگان وپیش کسوتان سازمان در دارالفنون را که به حق گنجینه های تجربیات ارزشمند سازمانی محسوب می شوند، مایه مباهات دانست و ازطرف همکاران مدرسه وسازمان پژوهش برای همه آنها آرزوی سلامتی و توفیق نمودند. درادامه آقای مهندس آزاد رئیس کانون باز نشستگان ضمن ارائه گزارش درزمینه مشکلات پیش روی کانون از تمامی صاحب نظران پیش کسوت خواست تا در این زمینه همراه و همیارکانون باشند. سپس آقای دکتر تورانی سرپرست محترم سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی در را بطه با مشکلات باز نشستگان وبرنامه های آتی درزمینه های رفاهی ،بهداشتی،وسایرفعالیت های حمایتی در باره بازنشتگان مسائلی را بیان داشتند. در ادامه جلسه آقای دکتر صافی مدیر کانون های باز نشستکا ن وزارت آموزش وپرورش نیز مطالبی در رابطه با چالش های پیش روی کانون ازجمله بازنشسته شدن بیش از هشتادهزارنیروی مجرب وماهردر سال جاری اشاره کرد و تاکید داشت که باید تدبیری در این زمینه اندیشیده شود، در ادامه برنامه آقای طلایی معا ون محترم پشیبانی سازمان دررابطه با مسا ئل رفاهی همکاران باز نشسته سازمان مطرح کردند و ایشان تاکیدداشتند که باید درحدتوان به رفاهیات این عزیزان توجه ویژه شود. این مراسم با پرسش وپاسخ بازنشستگان و مدیران ارشد سازمان ادامه یافت ودر نهایت با برگزاری نماز ظهروعصر و صرف نهار به پایان رسید .

کلیدواژه: 

نظر شما