نشست تخصصی معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در آستانه سال جدید تحصیلی

نشست تخصصی معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران به میزبانی مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار گردید.

 

در این نشست یک روزه که با حضور معاونین پرورشی و فرهنگی  مناطق ۲۱ گانه شهرستان های استان تهران و مسئولین سازمان دانش آموزی این مناطق برگزار گردید، برنامه های معاونت برای سال تحصیلی پیشرو بررسی شد.

همچنین حضار ضمن بازدید از بنای تاریخی دارالفنون و با ظرفیت های فرهنگی، تربیتی، میراثی و اردویی این مکان، آشنا شدند و مقرر گردید بازدید از این گنجینه گران بها در برنامه‌های سال آینده مدارس به عنوان یک فعالیت اردویی درج گردد.

برگزاری دو نشست تخصصی، بررسی مسائل جاری معاونت، تجلیل از برگزیدگان و بازدید از مجموعه تاریخی کاخ گلستان از دیگر برنامه‌های این گروه بود.

نظر شما