به میزبانی دارالفنون

به گزارش سایت دارالفنون، نشست شورای مدیران و مشاوران معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار گردید.

در این نشست دکتر اللهیار، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، مدیران و مشاوران معاونت ضمن بازدید از بخش­های مختلف مدرسه، برنامه ­ها و فعالیت های آینده معاونت را بررسی کردند.

بازدید دکتر اللهیار از درختی که سال ها پیش در حیاط مدرسه غرس کرده اند، از حاشیه­ های جالب این نشست بود.

نظر شما