با مشارک نهاد کتابخانه های عمومی

به گزارش سایت دارالفنون، برنامه ریزی برای راه اندازی کتابخانه دارالفنون ویژه بهره مندی عموم علاقه مندان آغاز گردید.

بر اساس این گزارش پیرو مذاکره و مکاتبه حجت الاسلام و المسلمین ذوعلم، معاون وزیر و رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با دکتر علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، برنامه ریزی برای راه اندازی کتابخانه دارالفنون ویژه بهره مندی عموم علاقه مندان آغاز گردید.

از این رو مسئولین واحد حقوقی و قراردادهای واحد استان تهران این نهاد از فضا، امکانات، کتب و ... موجود در مدرسه تاریخی دارالفنون برای راه اندازی کتابخانه بازدید کردند و مقرر گردید پس از بررسی های دقیق و امکان سنجی، طرح همکاری مشترک برای این منظور آماده گردد.

نظر شما