ارزیابی میدانی فرآیند مرمت دارالفنون

به گزارش سایت دارالفنون مدیر کل حوزه ریاست و مدیر طرح،برنامه و امور مالی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به منظور بررسی و ارزیابی فرآیند مرمت و بهسازی بنا، از مدرسه تاریخی دارالفنون بازدید کردند.

بر اساس این گزارش، روز سه­شنبه مورخ ۲۳/۷/۹۸ دکتر ارشاد استعدادی، مدیر کل حوزه ریاست و سعید مشهدی فراهانی، مدیر طرح،برنامه و امور مالی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ضمن حضور در مدرسه تاریخی دارالفنون از نزدیک در جریان اقدامات انجام گرفته در این مرحله از مرمت قرار گرفتند.
قدردانی از زحمات انجام شده، بررسی و ارائه پیشنهاد برای چگونگی ادامه کار، ارائه راهکارهای عملیاتی برای مدیرت و راهبری این بنای تاریخی ارزشمند از مهمترین موارد مطرح شده ضمن این بازدید بود.

لازم به ذکر است در این مرحله ترمیم یال شمالی، یال شرقی و سرویس های بهداشتی در دستور کار قرار دارد.

نظر شما