بخشنامه معرفی ظرفیت اردویی دارالفنون

به گزارش سایت دارالفنون، بخشنامه معرفی ظرفیت اردویی دارالفنون به امضای مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، خطاب به ادارات و واحدهای آموزشی صادر گردید.

در این بخشنامه ضمن معرفی و اشاره به ظرفیت های فرهنگی و تربیتی این بنای تاریخی ارزشمند، امکان بازدید از این مدرسه تاریخی در قالب فعالیت های اردویی، آموزشی، تربیتی معرفی گردید.

 

 

 

 

 

 


به پیوست این بخشنامه، تصویری از مکاتبه مسعود بهرامی، رییس مدرسه تاریخی دارالفنون با معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ضمیمه شده است که مخاطبان برای آشنایی کامل، برقراری بهتر و هماهنگی جهت برگزاری اردو راهنمایی می کند.

 

مخاطبان می توانند جهت استفاده از این ظرفیت ها با تلفن های ۳۳۹۳۲۲۲۱ و ۳۳۱۱۳۷۸۲  و پرتال http://darolfonoon.oerp.ir ارتباط برقرار کنند.

نظر شما