نشست شورای معاونین و مدیران ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش

به گزارش سایت دارالفنون، نشست شورای معاونین و مدیران ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش در مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار گردید.

در این نشست که به منظور بررسی چگونگی برگزاری هم اندیشی سالانه همکاری های حوزه و آموزش و پرورش در مشهد مقدس برگزار گردید، جناب آقای حاجیان زاده، مشاور عالی وزیر و دبیر ستاد همکاری ها و معاونین و مدیران دبیرخانه ستاد حاضر بودند.
تقسیم کارو تدوین محتوای برنامه، چینش سخنرانان و مدعوین، موضوع میزگرد و کارگروه ها و ... از مهمترین موارد بررسی شده در این نشست بود.

 

نظر شما