خیرین مدرسه ساز در دارالفنون

به گزارش سایت دارالفنون، دکتر امیرنعمت بنی آدم رییس مجمع خیرین مدرسه ساز تهران از مشارکت خیرین در بهسازی و احیای مدرسه تاریخی دارالفنون خبر داد.

براساس این گزارش دکتر نعمت بنی آدم رییس مجمع خیرین مدرسه ساز تهران و رییس بنیاد خیریه برین، در نشست با رییس مدرسه تاریخی دارالفنون عنوان کرد: خیرین مدرسه ساز تهران در در بهسازی و احیای مدرسه تاریخی دارالفنون مشارکت خواهند کرد.
رییس بنیاد خیریه برین که خود از دانش آموختگان سال های گذشته این مدرسه می باشد، خواستار تهیه فهرست فارغ التحصیلان مدرسه برای جلب مشارکت ایشان در فرآیند بازسازی این بنای ارزشمند تاریخی شد و تهیه یک گزارش کامل از وضعیت فعلی بنا و ترسیم دورنمای آینده آن جهت ارائه به خیرین را لازمه ترغیب بیشتر ایشان به امر مشارکت عنوان کرد.
مسعود بهرامی رییس مدرسه تاریخی دارالفنون نیز در دیدار ضمن قدردانی از حسن نظر دکتر امیرنعمت بنی آدم رییس مجمع خیرین مدرسه ساز تهران به این بنای ارزشمند تاریخی، مشارکت همه ارکان جامعه بویژه خیرین مدرسه ساز را لازمه احیا و بازسازی دارالفنون دانست و گفت:  فهرست فارغ التحصیلان مدرسه و  گزارش وضع فعلی و دورنمای آینده آن بزودی تهیه و در اختیار مجمع خیرین مدرسه ساز تهران قرار خواهد گرفت.

نظر شما