به میزبانی دارالفنون

به گزارش سایت دارالفنون نشست اعضای شورای مدیران حوزه ریاست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار شد.

در این نشست ، اعضا ضمن مرور برنامه ها و فعالیت ها بر انسجام و هماهنگی بیش از گذشته تأکید کردند.
تلاش برای استقرار کامل حوزه های یادگیری و دوره های تحصیلی، اطلاع رسانی و تبیین به موقع برنامه‌ ها و فعالیت های سازمان، برنامه های هفته پژوهش و بررسی و کمک به بهبود فرآیند توزیع کتب درسی، برنامه های پایگاه بسیج سازمان و... مهم‌ترین اولویت های پیش رو حوزه ریاست سازمان است.
همچنین اعضای جلسه ضمن عرض تبریک و آرزوی توفیق برای جناب آقای مهندس کاظمی در سمت معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان، آمادگی خود را برای همکاری همه جانبه با ایشان جهت پیشبرد اهداف مدنظر را اعلام کردند.

نظر شما