دارالفنون، خاستگاه پرورش فکری

به گزارش سایت دارالفنون، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران و مدرسه تاریخی دارالفنون برای اجرای برنامه های تربیتی، فرهنگی همکاری می کنند.

مرتضی نظری رییس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران ضمن بازدید از مدرسه تاریخی دارالفنون و آشنایی با ظرفیت‌های این یادگار ارزشمند تاریخی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی - تربیتی در دارالفنون اعلام آمادگی کرد.
مسعود بهرامی رئیس مدرسه تاریخی دارالفنون نیز با قدردانی از مشارکت نهاد های تربیتی کشور در برنامه‌های دارالفنون، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را یکی از مهمترین این نهاد ها دانست و آمادگی کامل مدرسه تاریخی دارالفنون جهت اجرای برنامه های مشترک را اعلام کرد.

 

نظر شما