کلاس درس کارشناسی ارشد در دارالفنون

 به گزارش سایت دارالفنون، دکتر مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و استاد دانشگاه، یکی از کلاس درس کارشناسی ارشد خود را به مدرسه تاریخی دارالفنون منتقل کردند.

علاوه بر تدریس، بازدید از بخش‌های مختلف این میراث گران بها که الهام پخش و تأثیر گذار بر تفکر هویتی دانشجویان و فرهنگیان است نیز بخش دیگری از این برنامه بود. مدرسه تاریخی دارالفنون از همه اساتید، دانشجویان، فرهنگیان و... جهت حضور و استفاده از امکانات مدرسه تاریخی دارالفنون دعوت بعمل می آورد.

نظر شما