اطلاعیه معرفی ظرفیت اردویی دارالفنون

به گزارش سایت دارالفنون، اطلاعیه معرفی ظرفیت اردویی دارالفنون به امضای مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران، خطاب به مناطق، واحدهای آموزشی و آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران صادر گردید.

در این بخشنامه ضمن معرفی و اشاره به ظرفیت های فرهنگی و تربیتی این بنای تاریخی ارزشمند، امکان بازدید از این مدرسه تاریخی در قالب فعالیت های اردویی، آموزشی، تربیتی معرفی گردید.

نظر شما