رایزنی برای تأمین اعتبار

به گزارش سایت دارالفنون، مسئولین ارشد سازمان برنامه و بودجه، معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش و معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت سازمان پژوهش برای کمک به تأمین اعتبارات مورد نیاز مدرسه تاریخی دارالفنون گردهم آمدند.

بخش اعظمی از فعالیت ها و برنامه های پیش روی مدرسه تاریخی دارالفنون بویژه مرمت و مقاوم سازی، کتابخانه، اردوهای دانش آموزی، دوره های آموزشی و ... نیازمند تأمین اعتبار است که به همت مسئولین در مسیر تحقق قرار گرفته است.
در این جلسه دکتر اللهیار، معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش ضمن بیان اهمیت و جایگاه ویژه دارالفنون در نظام تعلیم و تربیت ایران، از اهتمام ویژه وزارت متبوع برای تأمین اعتبارات لازم برای برنامه ها و فعالیت های آن خبر داد.
دکتر هادی جعفری نژاد، رئیس اداره امور فرهنگ،گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه نیز مدرسه تاریخی دارالفنون را نقطه عطف تاریخ تعلیم و تربیت عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی هایی که صورت می گیرد، اعتبار لازم برای پیشبرد اهداف و برنامه های تعریف شده تأمین خواهد شد.
همچنین در این نشست مهندس کاظمی، معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از عزم جزم سازمان برای بازگرداندن دارالفنون به جایگاه عظیم خود در تاریخ تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: لازم است بهسازی و مقاوم سازی بنا بر اساس یک برنامه ریزی  مشخص و منطبق بر طرح جامع مرمت که به تائید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رسیده است، انجام شود.
مشهدی فراهانی، مدیر طرح و برنامه و امور مالی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیف نیز گزارشی از روند مرمت و اعتبارات هزینه شده ارائه کرد و از مسئولین سازمان برنامه و بودجه و معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش درخواست کرد همچون گذشته یاری گر سازمان در این راه باشند.
لازم به ذکر است در ابتدای جلسه مسئولین ارشد سازمان برنامه و بودجه، معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش و معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت سازمان پژوهش بازدید مفصلی از ظرفیت ها و برنامه های این بنای ارزشمند میراثی داشتند و مسعود بهرامی رییس مدرسه تاریخی دارالفنون برنامه های و فعالیت های در نظر گرفته شده را برای ایشان تشریح کرد.

نظر شما