کتاب بچه های دارالفنون

به گزارش سایت دارالفنون، «بچه های دارالفنون» عنوان کتابی است که با قلم «معصومه فرخی» نوشته شده و زندگی شهید «محمدباقر رحمانی» از فارغ التحصیلان دارالفنون را روایت می کند.

این اثر به تازگی از سوی «نشر شاهد» منتشر شده است.

این کتاب داستانی در پانزده فصل «آغاز یک رویا»، «خانه پدری»، «تیک تاک انقلاب»، «مهاجر»، «دارالفنون»، «خداحافظ آبا»، «رویای باقر»، «شاه داماد»، «بازگشت به خانه پدری»، «من شهید دادم»، «چماق داران»، «سرباز فراری»، «امام آمد»، «اولین فرمانده» و «نبرد» تهیه شده است.

نظر شما