باز تعریف مطالعه و کتاب و کتاب خوانی

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در اختتامیه هفدهمین جشنواره کتاب رشد که در مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار شد، به تعریف کتاب، مطالعه و هدف از مطالعه پرداخت.

به گزارش سایت دارالفنون و به نقل از سایت سازمان، علیرضا مختارپور در مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره کتاب آموزشی و تربیتی رشد  در مدرسه تاریخی دارالفنون به طرح پرسش‌هایی درمورد کتاب و مطالعه پرداخت و گفت: اگر بخواهیم بدانیم کتاب چیست می‌توانیم بگوییم که مجموعه‌‌ای از اوراق به هم الصاق شده است که با مقداری مرکب سطوری بر آن کاغذها نقش بسته و احیانا تصاویری نیز در اوراق ثبت شده است و یا مجموعه‌ای از ستون به هم مرتبط و منسجم است که محصول اندیشه و تفکر فرد یا افرادی بوده و با داشتن ترتیب مطالب هدف مشخصی را دنبال کرده و در نهایت خواننده را به معرفت منظم و منسجمی از یک موضوع نائل می‌کند و باید ببینیم این تعاریف چه نسبتی با شمارگان و عناوین کتاب‌های منتشر شده دارد.

وی در ادامه با طرح این پرسش که مطالعه چیست گفت: ما چه تعریفی از مطالعه داریم؟ نگریستن به اوراق کاغذی یا الکترونیکی حاوی خطوط و نقوش مختلف و گاه بی‌ارتباط با یکدیگر است و یا خواندن متون اداری آموزشی فنی حرفه‌ای که انسان را دربرآورده ساختن نیازهای روزمره فردی و اجتماعی یاری می‌دهد یا ناشی از شغل افراد است یا اینکه بگوییم مطالعه تجلی انوار کتاب بر جان آدمی و طلوع جان آدمی بر کتاب است. این تعاریف چه تاثیری در محاسبه سرانه مطالعه دارد؟
 
وی در ادامه بیان کرد: برخی معتقدند در سرانه مطالعه کتب درسی دانش‌آموزان و دانشجویان را هم محاسبه کنیم برخی هم معتقدند در سرانه مطالعه خواندن پیامک، زیرنویس برنامه‌های تلویزیونی، تابلوهای راهنما یا اطلاع‌رسانی در خیابان‌ها را هم محاسبه کنید.
 
مختارپور در ادامه به هدف از مطالعه اشاره کرد و گفت: هدف ما از مطالعه چیست؟ آیا پرکردن اوقات فراغت است یا رفع نیازهای شخصی، شغلی، فنی، حرفه‌ای یا ارتقای سطح معرفت برای تکامل فردی و اجتماعی و رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی است.

نظر شما