صبح امروز انجام گرفت

به گزارش سایت دارالفنون، مدیر کل حوزه ریاست سازمان ضمن بازدید از مدرسه تاریخی دارالفنون، در نشستی صمیمی با همکاران این مدرسه حضور یافت.

بر اساس این گزارش دکتر ارشاد استعدادی، با تبیین دیدگاه کم نظیر حجت الاسلام و االمسلمین دکتر ذوعلم، معاون وزیر و رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نسبت به مدرسه تاریخی دارالفنون، این میراث گران بها را به عنوان نهاد مکمل و طراوت بخش سازمان ترسیم کرد و گفت: وقت گذاری و توجه ویژه رییس سازمان به دارالفنون نشاندهنده اهتمام ویژه ایشان به دارالفنون است.
وی مسئولیت ریاست مدرسه تاریخی دارالفنون را توجه به چشم انداز رفیع ترسیم شده، بسیار مهم ارزیابی کرد و از همکاران شاغل در مدرسه خواست با جدیت و پیگیری مضاعف، زمینه را برای تحقق اهداف مدنظر فراهم آورند.
مدیر کل حوزه ریاست سازمان گره خوردن فعالیت در این بنای ارزشمند تاریخی با دل و جان کارکنان را نقطه کلیدی فعالیت در این مدرسه عنوان کرد و افزود: جدیت، دلسوزی، علاقه، خلاقیت و سلیقه درکار مهمترین شاخصه کارکردن در دارالفنون است.

نظر شما