بهره برداری از تجربیات گذشته

رؤسا و کارکنان سابق مدرسه تاریخی دارالفنون تجربیات و دستاوردهای دوره خدمت خود را در اختیار ریاست جدید قرار دادند.

به گزارش سایت دارالفنون، جمعی از روسا، کارکنان و همکارانی که در گذشته در مدرسه تاریخی دارالفنون فعالیت داشته اند صبح امروز با حضور در مدرسه تاریخی دارالفنون، ضمن تجدید خاطرات به بیان تجربیات و دستاوردهای دوره خدمتی خود در دارالفنون پرداختند.

 

در ابتدای جلسه مسعود بهرامی، رییس مدرسه تاریخی دارالفنون ضمن استقبال از حضور ارزشمند میهمان این برنامه، خدمت در این مدرسه را توفیقی الهی برای خود عنوان کرد و گفت: کارکردن در این سمت به مثابه دوی امدادی است چرا که همکاران قبلی اقدامات بسیار شایسته ای را انجام داده اند و اکنون زمان آن است که با استعانت از خداوند متعال و با تمام توان ادامه کار را تا هر زمانی که توفیق خدمت در این سنگر وجود داشته باشد، دنبال کنیم و ادامه مسیر را برای تحقق اهداف مدنظر طی کنیم.
ابوالفضل خادمیان، مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی نیز به نمایندگی از همه همکاران سازمان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان سابق مدرسه تاریخی دارالفنون قدردانی کرد و گفت:آنچه فعالیت در این مکان را از سایر بخش های اداری مستثنی می کند، علاقه و عشق خاصی است که در این بنای ارزشمند تاریخی ساری و جاری است.
ابوالفضل حافظی نیز که همگان از دوره مدیریتی ایشان در دارالفنون به نیکی یاد می کنند، گزارشی از اقدامات انجام شده در دوره حضور خود در مدرسه را ارائه و اعلام آمادگی کرد برای ادامه مسیر کمک کار ریاست جدید خواهد بود.
آقایان حمیدزاده، باصری، حسینی، رمضانی و خانم آل طعمه نیز از دیگر حضار در این نشست صمیمی بودند که به بیان نکات و تجربیات خود پرداختند.

 

نظر شما