باید نگاه ویژه‌ای نسبت به دارالفنون داشت

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد که مدرسه دارالفنون باید به جایگاهی عمومی برای استفاده همگان تبدیل شود.

به گزارش سایت دارالفنون، محسن حاجی میرزایی پس از امضای لوح یادبود ۱۷۳ سالگی مدرسه دارالفنون و گرامی داشت امیرکبیر درخصوص این مدرسه تاریخی اظهارداشت: این مدرسه باید احیاء شده و به جایگاه عمومی تبدیل شود که همه بیایند و از آن استفاده کنند.

ایشان ادامه داد: این مکان تاریخی و علمی دارای اهمیت ویژه ای است و باید نگاه ویژه نسبت به آن داشت.
حاجی میرزایی خاطر نشان کرد: باید برای دارالفنون برنامه ریزی لازم صورت گیرد تا وضعیت بهتری پیدا کند.

یکی از فارغ التحصیلان این مدرسه که در این حاشیه حضور داشت تاکید کرد که برای رفع مشکلات دارالفنون باید عزم جدی صورت پذیرد که مقام عالی وزارت ضمن تایید این مطالب بیان داشت ما در این مساله مصمم هستیم.

نظر شما