مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران:

مدرسه تاریخی دارالفنون مقصد گردشگری استان تهران خواهد شد.

به گزارش سایت دارالفنون، دکتر جانفشانی مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران و دکتر بحرالعلومی معاون پژوهشگاه ابنیه و اماکن تاریخی از مدرسه تاریخی دارالفنون بازدید کردند.

دکتر جانفشانی پس از بازدید بخش های مختلف بنای میراثی مدرسه تاریخی دارالفنون ابراز داشت: مدرسه تاریخی دارالفنون مقصد گردشگری استان تهران خواهد شد.
مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران برگزاری جلسات مدیران و مسؤلان تورهای گردشگری در دارالفنون، ارتباط متقابل و اطلاع رسانی ظرفیت های گردشگری و نیز قرار گرفتن نام دارالفنون در فهرست برنامه ی تورهای گردشگری را از دیگر برنامه های خود در مورد مدرسه تاریخی دارالفنون عنوان کرد.

همچنین دکتر بحرالعلومی نیز گفت : درخواست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مبنی بر ساخت بنای جدید در بخش حیاط شمالی را از منظر میراثی و فنی بررسی و پاسخ خواهیم داد.

در انتها مسعود بهرامی، رییس مدرسه تاریخی دارالفنون نیز ضمن استقبال از همکاری مشترک، کارکردها و برنامه های هشت گانه  و فعالیت های در نظر گرفته شده را تشریح کرد.

نظر شما