بخش خصوصی معرف ظرفیت های گردشگری دارالفنون

گردشگری در "مدرسه تاریخی دارالفنون" محور گردهمآیی دی ماه مجریان تورهای گردشگری

به گزارش سایت دارالفنون، مجریان تورهای گردشگری بخشی از نشست دی ماه ۹۸ خود را به بررسی ظرفیت های گردشگری "مدرسه تاریخی دارالفنون" اختصاص دادند.
این نشست ماهانه با هدف همفکری و بررسی مسائل جاری تورهای گردشگری و نیز آموزش مطالب نوین در اجرای تورها و بازدیدها برگزار می شود.
نشست دی ماه مجریان تورهای گردشگری با حضور بیش از ۵۰ نفر از راهنماهای گردشگری از بخش خصوصی در مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار شد.
همفکری و بررسی اجرای تورهای نوروزی، بررسی ظرفیت های گردشگری "مدرسه تاریخی دارالفنون" و آموزش بازی های دسته جمعی در خلال اجرای تور از مهمترین برنامه های این نشست بود.
"مدرسه تاریخی دارالفنون" ضممن استقبال از همراهی بخش خصوصی در اجرای تورهای گردشگری دارالفنون، از عموم مردم و علاقه مندان برای بازدید از بنای تاریخی دارالفنون دعوت بعمل می آورد.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۷ و پنج شنبه از ساعت ۹ لغایت ۱۳ میزبان علاقه مندان به آثار تاریخی بویژه "مدرسه تاریخی دارالفنون" میراث ماندگار امیر کبیر خواهیم بود.

نظر شما