دورهمی علمی گروه های مردمی در دارالفنون

"مدارس ابتدایی قاجار و دارالفنون در تهران قدیم" عنوان نشست علمی - تخصصی گروه تهران شناسی "ترانه یلدا" به میزبانی مدرسه تاریخی دارالفنون است.

به گزارش سایت دارالفنون، گروه تهران شناسی "ترانه یلدا" یکی از تشکل های مردم نهاد است که در زمینه تهران شناسی و عموماً تهران قدیم فعالیت می­نمایند و با برگزاری نشست های علمی و تخصصی تهران قدیم را از زاویه ­های مختلف بررسی می کند.

نشست این هفته این گروه به بررسی مدارس ابتدایی قاجار و معرفی و شناخت ابعاد علمی، تاریخی، معماری و ... دارالفنون اختصاص داشت.

«فرزانه ابراهیم زاده» روزنامه نگار و تاریخ پژوه و «مسعود تاره» پژوهشگر مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی سخنرانان این نشست بودند.

نظر شما