در ادامه گفتمان های علمی و تخصصی

سلسله نشست های امیرکبیر پژوهی و امیر کبیر شناسی در مدرسه تاریخی دارالفنون به ایستگاه دوم رسید.

به گزارش دارالفنون، برگزاری گفتمان های علمی و تخصصی در موضوعات مختلف تعلیم و تربیت هویتی ایران اسلامی با حضور اساتید، فرهنگیان و علاقه مندان را به عنوان یکی از اصلی ترین کارکردهای مدرسه تاریخی دارالفنون و از طرفی نام دارالفنون هماره با نام نامی شهید والامقام میرزا محمد تقی خان فراهانی، بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران عجین شده است.
تلاقی هویت آموزشی دارالفنون و ادای دین به خدمات ارزنده امیرکبیر در استقلال علمی کشور، در سلسله نشست های علمی و تخصصی امیرکبیر شناسی و امیرکبیر پژوهی تجلی میابد.
آغاز این گفتمان مستمر، برگزاری آیین بزرگداشت "امیرکبیر،شهید راه استقلال علمی کشور" در شب شهادت ایشان با حضور خانواده بزرگ فرهنگیان و علاقه مندان به تاریخ، فرهنگ و علم ایران اسلامی و با سخنرانی اساتید برجسته تاریخ معاصر بود.

اکنون این سلسله نشست های علمی و تخصصی به ایستگاه دوم رسیده است.

جمع کثیری از علاقه مندان به علم، تاریخ و فرهنگ ایران اسلامی گردهم آمدند و استاد عبدالله انوار "امیر کبیر و مدرنیسم فرهنگی" را سرفصل بیانات خود انتخاب کردند. بیان خاطراتی از امیرکبیر، انتخاب اساتید، تأسیس دارالفنون و ... بخش های از سخنرانی این استاد تاریخ معاصر بود.
شاید گزافه نباشد که عبارت " تلاش های امیرکبیر، سرآغازی بر دموکراسی و نقطه شروع مشروطیت بود." بیت الغزل بیانات استاد انوار بوده است.

سرفصل دوم برنامه "از شیفتگی تا جعل درباره امیرکبیر" بود که استاد نصرالله حدادی با مرور اسناد و روایات مختلف درباره امیرکبیر و به نمایش گذاشتن اسناد و تصاویری از صفحات برخی کتاب ها و بیان تعارضات موجود در اسناد، جمع را نسبت حساسیت و تدقیق در پذیرش اسناد ارائه شده ترغیب کردند.
پرداختن و توجه به برخی از اسنادی که صحت ندارند و به تبع آن مشکلات بعدی که جامعه را در گیر می کند، بشخ دیگری از سخنان ایشان را تشکیل داد و عنوان شد: نمونه آن "عدم مطالبه از دولت آمریکا در مجامع بین الملی بخاطر دخالت در امور داخلی ایران در ماجرای کودتای ۲۸ مرداد" یکی از عوارض این غفلت هاست.

ارائه جذاب و مصور استاد رضا کسروی با موضوع "القاب و پرتره های میرزا تقی خان امیرکبیر" پایان بخش این نشست علمی بود. نمایش تصویر و نقاشی های کشیده شده از امیرکبیر و بررسی فنی و محتوایی از منظر تاریخی، هنری، نقاش، اسناد و ... زیبایی این ارائه دو چندان کرد.
تصویر پایانی که نمایش ۵ پرتره مختلف از امیرکبیر بود و بیشترین تطبیق را با بررسی اسناد و مدارک با چهره امیرکبیر دارد، نتیجه گیری ارائه استاد کسروی بود.

حضور شخصیت ها و گروه های مختلف از جمله دکتر احمد مسجدجامعی، عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران گرمابخش این محفل علمی و پژوهشی بود.

ضمن دعوت از علاقه مندان به تاریخ، علم و فرهنگ ایران اسلامی برای حضور در نشست های آینده، بزودی مشروح بیانات استاید را در پایگاه اطلاع رسانی مدرسه تاریخی دارالفنون به آدرس http://darolfonoon.oerp.ir/‎ منتشر خواهیم کرد...

 

نظر شما