پیش به سوی احیا...

دبیرستان ماندگار دارالفنون برای پذیرش دانش آموز آماده خواهد شد.

به گزارش سایت دارالفنون حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ذوعلم، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی راهبرد سازمان متبوع برای احیای کارکرد آموزشی دارالفنون را تبیین کردند.
در این نشست که با حضور تنی چند از مدیران و کارشناسان سازمان تشکیل شد، دکتر ذوعلم ضمن تأکید بر این مطلب که احیای کارکرد آموزشی دارالفنون جزو مطالبات صاحب نظران و کارشناسان عرصهٔ تعلیم و تربیت است و به حق مطالبه درستی است، افزود: با برنامه‌ریزی هایی که انجام خواهد شد، کارکرد آموزشی دارالفنون در قالب دبیرستانی ماندگار که تلفیقی از آموزش های نظری و مهارتی خواهد بود، احیا خواهد شد.
رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی این دبیرستان را نمونه اجرا شده اسناد بالادستی آموزش و پرورش از جمله سند تحول و برنامه درسی ملی عنوان کرد و گفت: این مدرسه دولتی خواهد بود و دانش آموزان و خانواده ها بیشترین سهم را در اداره مدرسه بر عهده خواهند داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ذوعلم مرمت و تجهیز بنای دارالفنون، تدوین پیش نویس اساسنامه این دبیرستان، اخذ مجوزهای لازم و جلب مشارکت ارکان همکار آموزش و پرورش برای راه اندازی را اولین اقدام برای این مهم دانستند.

نظر شما