عشق معلمی با طعم انقلاب

دومین دوره آموزشی " عشق معلمی" با جشن‌ پیروزی شکوهمند انقلابی اسلامی ایران در مدرسه تاریخی دارالفنون عجین شد.

در این دوره آموزشی که با حضور جمعی از دانشجومعلمان پردیس های تهران دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، ابتدا ضمن بازدید از بخش های مختلف مدرسه تاریخی دارالفنون، دانشجو معلمان طی توضیحات مسعود بهرامی، رییس مدرسه تاریخی دارالفنون با تاریخ پربار تعلیم و تربیت ایران اسلامی آشنا شدند.
سپس جناب آقای بوغیری از دانش آموختگان دارالفنون که سالهای پیروزی انقلاب اسلامی را در دارالفنون به تحصیل می پرداختند، خاطرات و حال و هوای آن روزها را برای دانشجو معلمان بازگو کردند.
در ادامه کارگاه آموزشی آشنایی با بازی های آموزشی ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی توسط خانم ها خصالی و ملک محمدی ارائه شد.

نظر شما