مطالعات و آزمایش های فنی - مهندسی گامی بزرگ برای مرمت و بهسازی مدرسه تاریخی دارالفنون

به منظور شناسایی و ارزیابی زیر سطحی مدرسه دارالفنون و تعیین شاخص ها و ضرورت های بهسازی بنا، انجام مطالعات ژئوفیزیک ، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش سایت دارالفنون، مطالعات ژئوفیزیک جهت شناسایی حفرات و قنات‌های زیر سطحی شامل: مطالعات ژئورادار و ژئوالکتریک و ...، مطالعات ژئوتکنیک شامل: حفاری گمانه و گالری، آزمایش تحکیم یک بعدی، آزمایش برش مستقیم، آزمایش تک محوری و ... و مطالعات مقاومت مصالح شامل: تعیین مقاومت فشاری و کششی آجر وملات، آزمایش برش ملات و ... در این مرحله انجام خواهد شد.

نتایج این آزمایش ها و تحلیل و بررسی آن، زمینه را برای اجرای عملیات عمرانی طرح مصوب مرمت و بهسازی دارالفنون فراهم خواهد کرد.

گفتنی است این مطالعات که منطبق بر نظر اساتید و متخصصین طراحی و تعیین شده است، با اشراف ناظر اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران و با رعایت اقتضائات و ملاحظات بناهای تاریخی و میراثی صورت می پذیرد.

نظر شما