قدردانی از استاد دانشگاه جناب آقای دکتر فراستخواه در مدرسه تاریخی دارالفنون

 

جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه و اعضاء هیئت علمی به پاس قدردانی از استاد دانشگاه جناب آقای دکتر فراستخواه در روز چهارشنبه ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۲ در مدرسه تاریخی دارالفنون گرد هم آمدند

 

نظر شما