مرحله دوم پروژه مرمت مدرسه تاریخی دارالفنون

 

به گزارش مدرسه تاریخی دارالفنون، " مهندس علوی تبار" معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی بعد از ظهر روز یک ‌شنبه یکم بهمن ماه  با هدف بررسی روند و نحوه فعالیت های اجرایی – فنی مرحله دوم پروژه مرمت و باززنده سازی از مدرسه تاریخی دارالفنون بازدید نمودند.

در این بازدید که از عملیات اجرای بهسازی خاک بستر سردرب آغاز گردید، با توضیحات «حمید رضا رمضانی» رئیس مدرسه تاریخی دارالفنون، «دکتر انیسی» و «مهندس خورسندی» از کارشناسان فنی پروژه و «مهندس صادقی» نماینده شرکت پیمانکار در جریان کامل عملیات اجرایی و روند پیشرفت پروژه  قرار گرفتند.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی سازمان با اشاره به مباحث تاریخی و فنی بر لزوم تسریع در روند عملیات اجرایی بر اساس طرح جامع مرمت مدرسه تاریخی دارالفنون و مستند نگاری کامل عملیات اجرایی تأکید کردند.

در ادامه این بازدید” علوی تبار" با اشاره به پیگیری جهت دریافت منابع مالی پروژه که گام مهمی جهت مرمت و باززنده ساری مدرسه و جهت آشنایی جوانان و عموم مردم با اولین دانشگاه علوم جدیده کشور است فرمودند: سازمان تمام تلاش خود را خواهد کرد تا این پروژه‌ هرچه سریع‌تر به اتمام و بهره برداری کامل برسد.

گفتنی است مرمت قسمتی از مدرسه تاریخی دارالفنون با انعقاد قرارداد با " شرکت مهندسان مشاور حیات" به عنوان مجری منعقد و عملیات اجرایی از دهم آذر ماه سال جاری آغاز گردیده و در حال انجام می باشد.

مرمت و باززنده سازی مدرسه تاریخی دارالفنون در قلب بافت تاریخی تهران با قدمتی بیش از ۱۷۰ سال در محدوده خیابان ناصرخسرو در حال انجام می باشد.

در این مرحله عملیات های زیر با هدف بازگشت به اصالت اولیه بر اساس حذف الحاقات و باززنده سازی مجدد مدرسه  انجام خواهد گرفت:

  • عملیات تزریق نفوذی دوغاب سیمان جهت بهسازی خاک بستر برای هر دو بخش راهرو و حیات شمالی
  • عملیات تزریق نفوذی تحت فشار جهت بهسازی خاک بستر در بخش سردرب ورودی از سمت خیابان ناصر خسرو
  • ترمیم موضعی توفال کوبی ها و باز پیرایی اندود سقف ها در طبقه اول
  • اجرای کف فرش حیاط غربی
  • اجرای نمای شرقی - جنوبی حیاط غربی مطابق طرح جامع مرمت
  • اجرای کف فرش حیاط شرقی
  • ترمیم موضعی طاق­های ضربی سقف طبقه همکف در اتاق­های بخش شمال غربی
  • دفع نم و رطوبت از راهرو شمالی و ساختمان صحه مدارس

نظر شما