سومین دوره طرح شهردار مدرسه با شعار شهردار مدرسه؛ تعهد، مشارکت و مسئولیت پذیری

 

به گزارش مدرسه تاریخی دارالفنون،آیین تنفیذ احکام بیست و سومین دوره طرح شهردار مدرسه با شعار شهردار مدرسه؛ تعهد، مشارکت و مسئولیت پذیری با حضور شهردار منطقه ۱۲، مدیر کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران، رییس آموزش و پرورش منطقه ۱۲ و جمعی ازدانش آموزان در مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار شد.
گفتنی است انتخابات شهرداران مدارس در ۲۵ مدرسه منطقه ۱۲ به تفکیک ۱۶ مدرسه دخترانه و۹ مدرسه پسرانه در مقاطع ابتدایی،متوسطه اول و دوم برگزار شد.

نظر شما