بازدیددانش آموزی

بازدید دانش آموزان و معلمین مدارس ابتدائی مناطق یک و نوزده از مدرسه تاریخی دارالفنون

بالغ بر ۲۰۰ تن از دانش آموزان و معلمین کلاس ششم ابتدائی مدرسه شاهد حضرت مریم علیه السلام از منطقه یک و  دانش آموزان و معلمین آموزشگاه ابتدائی شهید صادقی دختران ، از منطقه ۱۹ آموزش و پرورش استان تهران در تاریخ یک شنبه ۹۴/۲/۲۰ از مدرسه تاریخی فرهنگی دارالفنون بازدید کردند.

بازدید دانش آموزان و معلمین مدرسه شاهد « شهید علی پیرو نظر» شهرستان ساوه از مدرسه دارالفنون .

بدنبال سلسله بازدیدهای دانش آموزی از مدرسه دارالفنون ، در روز چهارشنبه ۹۴/۱/۲۶ جمعی از مسئولین و معلمین به همراه ۸۰ تن از دانش آموزان دبستان شاهد « شهید علی پیرو نطر » از مدرسه تاریخی فرهنگی دارالفنون و نمایشگاههای دایر شده در آن بازدید کردند.

Subscribe to RSS - بازدیددانش آموزی