بازدید دانش آموزان و معلمین مدارس ابتدائی مناطق یک و نوزده از مدرسه تاریخی دارالفنون

به گزارش تارنمای مدرسه دارالفنون ، در جریان سلسله بازدیدهای دانش آموزی مدارس شهر تهران از مدرسه دارالفنون در روز یک شنبه ۹۴/۲/۲۰ در دو نوبت صبح و عصرتعدادی از دانش آموزان و معلمین و مسئولین مدارس ابتدائی شاهد حضرت مریم علیه السلام از منطقه ۱ آموزش و پرورش و دبستان شهید صادقی از منطقه ۱۹ آموزش و پرورش استان تهران از مدرسه تاریخی و فرهنگی دارالفنون تهران بازدید کردند.

در این بازدیدها دانش آموزان و معلمین آنها با تاریخچه شکل گیری این بنای آموزشی و شرایط فرهنگی اجتماعی ، آموزشی جامعه ایرانی در زمانی که دارالفنون توسط امیرکبیر ساخته شد آشنا شدند ، دانش آموزان و بازدید کنندگان با شرایط و چگونگی تحصیل دانش آموختگان دارالفنون در ۱۶۰ سال گذشته و مقایسه و تطبیق با شرایط تحصیل در مدارس امروزی قرار گرفته و در ادامه برنامه بازدید به تماشای فیلم آموزشی و مستند دارالفنون نشستند و پس ازدیدن فیلم از کلاسها و سایر قسمتهای دارالفنون بازدید کردند و در پایان از نمایشگاه کتاب دارالفنون که محل عرضه بیش از هزار عنوان کتب کمک آموزشی انتشارات مدرسه می باشد و برای بازدید کنندگان این مدرسه تاریخی تخفیف قابل ملاحظه ایی در نظر می گیرد دیدن کردند و کتاب خریدند.

نظر شما