دانش آموختگان دارالفنون

گردهمایی سال ۹۵ استادان و دانش آموختگان قدیمی مدرسۀ دارالفنون

دارالفنون نقطه شروع جریان تعلیم وتربیت نوین ایران و کانون جوشان علم و معرفت در این سرزمین است.

۲۰ اسفند ۹۵ - از ساعت ۱۵ لغایت ۱۸ - تالار امیرکبیر مدرسۀ تاریخی دارالفنون

Subscribe to RSS - دانش آموختگان دارالفنون