گردهمایی سال ۹۵ استادان و دانش آموختگان قدیمی مدرسۀ دارالفنون

دارالفنون ، تنها یک مدرسه نیست...

دارالفنون نقطه شروع جریان تعلیم وتربیت نوین ایران و کانون جوشان علم و معرفت در این سرزمین است.
دارالفنون موجی نو وسر آغاز جنبشی فرهنگی برای پاسخگویی به خواسته های بحق ملتی بود که استبداد حاکم آنان را در زندان جهل و خرافه به زنجیر کشیده بود.
 آموزش علوم جدید و دیگر اصلاحاتی که میرزاتقی خان امیرکبیر در ارکان فرهنگی ، اجتماعی وسیاسی  جامعه استبداد و استعمار زده آن روزگاربنیان گذاشت ، در واقع حرکتی اصولی به سوی استقلال و پیشرفت جامعه ایرانی بود... و دریغا حکومتگران خودکامه و فاسد قاجار که ادامه حاکمیت خود را مانند دیگر ستمگران تاریخ در بستر جهل و نا دانی مردم می دیدند، این جنبش را ناکام گذاشتند  و چه زود و چه دردناک با تیغ استبداد و خودکامگی خود شاهرگ پیشرفت و  رهایی مردم ستمدیده را درحمام فین کاشان قطع کردند...
بزرگداشت "مدرسه مبارکه دارالفنون " و گرامیداشت یکصدمین سال تاسیس نخستین موزه ملی ایران در قسمتی از ساختمان آن ، احترام به بنیانگذار آن و سپاس از همه کسانی است که در تاریخ معاصر ایران ، صادقانه برای گسترش دانش و ستیز با جهل  و  واماندگی جامعه ایرانی تلاش کردند.

 این مراسم با حضور استادان ، دانش آموختگان دهه های گذشته این مدرسه ، پژوهشگران تاریخ تهران و استادان پیشکسوت دارالفنون انجام خواهد گرفت ، مراسم کاشت درخت به دست بزرگان این گردهمای، نمایش فیلم دارالفنون و سخنرانی تنی چند از استادان وصاحبنظران در باره تاریخ دیروز وتحولات.حال و آینده دارالفنون از برنامه های این گردهمایی خواهد بود.

جمعه بیستم اسفند ۱۳۹۵ از ساعت ۱۵ لغایت ۱۸ مدرسه دارالفنون ، تالار امیرکبیر

 

  • ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
  •    تلگرام :          darolfonoon_amirkabir
  • اینستاگرام :          darolfonoon_amirkabir

نظر شما