بزودی اهم مصوبات شورای عالی معارف و فرهنگ در تارنمای دارالفنون

به گزارش تارنمای مدرسه دارالفنون ، بزودی اسنادی تاریخی و ارزشمند  شامل  اهم مصوبات  شورای عالی معارف و شورای عالی فرهنگ به منظور استفاده محققان ، دانشجویان و عموم علاقه مندان ، روی تارنمای این مدرسه  به آدرس اینترنتی darolfonoon.oerp.ir  قرار خواهد گرفت .

لازم بذکر است که اولین جلسه شورای عالی معارف در هفتم میزان ( مهر) ۱۳۰۱ به ریاست محتشم السلطنه وزیرمعارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در منزل ایشان تشکیل شد.این شورا در دوران سلطنت رضاشاه و با عنایت به گسترش مدارس نوین در این دوره مصوبات عمده ای را گذراند ، در این دوران رجال برجسته ای عضویت این شورا را بعهده داشتند.شورای عالی معارف تا سال ۱۳۱۷ با همین عنوان به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در این سال  به شورای عالی فرهنگ تغییرنام داد ، سپس در خلال اصلاحات آموزشی دهه ۴۰ عنوان آن به شورای عالی آموزش و پرورش تغییر یافت که هم اکنون نیز با همین نام فعالیت می کند.

وظیفه عمده این شورا سیاستگذاری برای وزارت آموزش وپرورش می باشد، شاید در یک مقیاس کوچکتر نقش شورای عالی آموزش و پرورش برای این وزارتخانه را بتوان در جایگاه نقش مجلس شورای اسلامی برای دولت تعریف کرد.

به هر حال این نهاد قانون گذاری فرهنگی با قدمتی قریب به یک سده ، مصوبات متعدد سودمندی داشته که این مصوبات راهگشای بخشی از معظلات آموزشی می باشد.نظر به عضویت صاحب نظران فرهیخته و بنامی چون : دهخدا ، ملک الشعرای بهار ، تدین ، محتشم السلطنه ، عیسی صدیق ، فروغی ، حکمت و . . . در این شورا ، مصوبات آن از استحکام و غنای ویژه ای برخوردار می باشد.

 

نظر شما