اعلام آمادگی سازمان زیباسازی شهرتهران جهت مشارکت در امر مرمت و بازسازی مدرسه دارالفنون

به گزارش تارنمای مدرسه دارالفنون ، دکتر جمال کامیاب، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران به اتفاق جمعی از کارشناسان و همراهان در روز سه شنبه ۹۴/۲/۸ از مدرسه تاریخی فرهنگی دارالفنون بازدید کردند و از نزدیک در جریان اقدامات عمرانی در زمینه مرمت و بازسازی این مکان تاریخی و ارزشمند قرار گرفتند.

دکتر کامیاب و همراهان وی در قالب بازدید از پروژه های شاخص و قدیمی منطقه دوازده شهرداری تهران به مدرسه تاریخی دارالفنون آمدند و ضمن بازدید از قسمتهای مختلف این مدرسه ، آمادگی شهرداری تهران و سازمان زیباسازی شهرتهران را در مورد مرمت و بازسازی مدرسه دارالفنون اعلام داشتند

نظر شما