ششمین جلسه شورای سیاستگذاری مدرسه دارالفنون .

   ششمین جلسه  شورای سیاستگذاری مدرسه دارالنفون با حضور کلیه اعضاء در دفتر آقای دکتر فانی برگزار گردید . در این جلسه ابتدا گزارش کاملی از اقدامات انجام یافته طی سال گذشته و سال جاری به تفصیل بیان شد و در ادامه هر یک از اعضاء به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند و در خاتمه آقای دکتر فانی وزیر محترم با اشاره به اهمیت و تاثیرگذاری مدرسه دارالفنون ضمن تشکر و قدردانی از اعضاء شورا که در جهت احیاء مدرسه نهایت تلاش و اهتمام خود را بعمل آوردند از سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور اکیدا" خواستند تا حد اکثر اول مهر ماه سال جاری (۹۴) نسبت به تکمیل و تجهیز تالارامیرکبیر که به عنوان اولین سالن نمایش در ایران می باشد اقدام عاجل را معمول داشته و با حضور فرهیختگان و فرهنگیان و صاحب نظران عرصه تعلیم و تربیت و سایر شخصیت ها در مهرماه مورد افتتاح قرار گیرد .

ایشان در ادامه از آقای دکتر رئیسی ( سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور ) و آقای دکتر بطحائی معاون پشتیبانی و توسعه منابع وزارت  خواستند تا در صورت امکان حداکثر تا بهمن ماه سال جاری و النهایه تا شهریور ماه سال ۹۵ ضمن تخصیص منابع لازم ( حداکثر ده میلیارد تومان ) نسبت به مرمت و بازسازی ساختمان مذکور اقدام لازم بعمل آید .

ضمنا" مقرر گردید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حداکثر تا پایان مرداد ماه نسبت به ارایه طرح جامع مرمت ساختمان مدرسه دارالفنون اقدام عاجل را بعمل آورده و در اختیار سازمان نوسازی و تجهیز مدارس قرار دهند تا برابر نقشه های ارسالی نسبت به مرمت و بازسازی ساختمان مدرسه دارالفنون اقدام لازم بعمل آید.

نظر شما